Dọn dẹp tài nguyên

 1. Xóa SNS Subscriber

  • Truy cập vào AWS SNS Console
  • Chọn Subscription ở thanh bên trái
  • Chọn và xóa các Subscriber liên quan
 2. Xóa SNS Topic

  • Truy cập vào AWS SNS Console
  • Chọn Topics ở thanh bên trái
  • Chọn và xóa Topic liên quan
 3. Xóa Backup Vaults

  • Truy cập vào AWS Backup Console
  • Chọn Backup Vaults ở thanh bên trái
  • Chọn Backup Vault được tạo trong bài này
  • Ở mục Backups, tick vào backup đã tạo, chọn Actions, và chọn Delete
  • Ở trang thông tin Backup Vault, chọn Delete
 4. Xóa Backup Plans

  • Truy cập vào AWS Backup Console
  • Chọn Backup plans ở thanh bên trái
  • Chọn Backup plan được tạo trong bài này
  • Ở mục Resource assignments, chọn resource đã tạo và chọn Delete
  • Ở trang thông tin Backup plan, chọn Delete
 5. Xóa EBS Volume đã được khôi phục.

  • Truy cập vào AWS EC2 Console
  • Chọn Volumes ở thanh bên trái
  • Tick vào EBS Volume đã được khôi phục, chọn Actions, và chọn Delete Volume
 6. Xóa hạ tầng của ứng dụng Sharenote. Bạn có thể tham khảo ở bài TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG SHARENOTE VỚI AUTO SCALING GROUP