Tạo bản Sao lưu

Tổng quan

Ở bước này, bạn sẽ tiến hành tạo Sao lưu cho EBS Volume của mà ShareNote Instance đang sử dụng.

Nội dung:

Tạo bản Sao lưu cho EBS Volume

Để tạo một bảo sao lưu, bạn sẽ sử dụng chức năng Create On-demand Backup của AWS Backup.

 1. Truy cập vào AWS Backup Console.

 2. Chọn Dashboard ở thanh bên trái và chọn Protected resources sau đó click chọn Create an on demand backup.

 3. Trong trang Create an on-demand Backup, thiết lập các thông số cho bản sao lưu:

  • Resource Type: EBS
  • Volume ID: chọn Volume của ShareNote Instance đang chạy ứng dụng của bạn.
  • Backup window: Lựa chọn thời gian để khởi chạy tiến trình sao lưu. (VD: Create backup now)
  • Retention period: Chọn Days với giá trị 1. (Với mục tiêu thực hành, bạn sẽ để thời gian hiệu lực của bản sao lưu này là 1 ngày)
  • Backup vault: chọn Backup Vault đã tạo trước đó cho ứng dụng ShareNote (VD: sharenote-backup-vault)
 4. Chọn Create on-demand backup. 4.1_CreateOnDemandBackup

 5. Trong danh sách Backup jobs sẽ hiện ra tiến trình Backup ở trạng thái Created sau đó sẽ chuyển sang Running.

 6. Sẽ mất 5 - 15 phút để tiến trình này hoàn thành và bạn sẽ thấy trạng thái thay đổi từ Running sang Completed.

Vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo một bản sao lưu cho EBS Volume.

Ngoài ra, bạn cũngcó thể thử tạo thêm một bản sao lưu cho RDS Database mà bạn đang sử dụng cho ứng dụng ShareNote.