Chuẩn bị Hạ tầng

Nội dung:

1. Chuẩn bị Hạ tầng hệ thống

Trong bài thực hành này, chúng ta sẽ sử dụng mô hình triển khai ứng dụng ShareNote theo như bài thực hành Triển khai Ứng dụng ShareNote với Auto Scaling Group để phối hợp với AWS Backup nhằm sao lưu toàn bộ hạ tầng của chúng ta.

Sơ đồ tổng quan ứng dụng đã triển khai của chúng ta như sau:

Diagram

2. Thử nghiệm ứng dụng

Hãy thử truy cập vào ứng dụng của bạn sau khi triển khai.

ShareNote